embrion.plstrona glownapoczatekpoprzednia stronanastepna strona

Badania prenatalne - ocena moralna


W ocenie moralnej badań prenatalnych warto kierować się wskazaniami podanymi przez Katechizm Kościoła Katolickiego:

2274. Diagnostyka prenatalna jest moralnie dozwolona, jeśli szanuje życie i integralność embrionu i płodu ludzkiego, dąży do jego ochrony albo do jego indywidualnego leczenia. Sprzeciwia się prawu moralnemu wtedy, gdy w zależności od wyników prowadzi do przerwania ciąży. Diagnostyka nie powinna pociągać za sobą wyroku śmierci.

2275. Jak każdy zabieg medyczny na pacjencie, należy uznać za dopuszczalne zabiegi na embrionie ludzkim, pod warunkiem, że szanują życie i integralność embrionu, nie narażając go na ryzyko nieproporcjonalnie wielkie; gdy są podejmowane w celu leczenia, poprawy jego stanu zdrowia lub dla ratowania zagrożonego życia.

Zainteresowany czytelnik znajdzie szersze opracowanie tego tematu w książce ks. dr A.Katolo ,,ABC Bioetyki".
 


MW 2002 - 2003 embrion.plstrona glownapoczatekpoprzednia stronanastepna strona