embrion.plstrona glownapoczatekpoprzednia stronanastepna strona

Planowanie poczęcia

Jeżeli młodzi i zupełnie zdrowi ludzi współżyją w najkorzystniejszym do poczęcia czasie, to prawdopodobieństwo zaistnienia ciąży jest nie większe niż 40 %. Nie należy więc przedwcześnie martwić się, jeżeli nie dochodzi do poczęcia tak prędko, jak byśmy sobie tego życzyli. Należy natomiast przede wszystkim zadbać o wypoczynek i sen oraz prowadzić uregulowany tryb życia. Przemęczenie i stres mogą być tutaj jedyną przyczyną niepowodzenia, a jeżeli zamartwiamy się tym, że nie doszło do poczęcia, to błędne koło się zamyka. Najlepiej więc troski i zmartwienia odłożyć na później i dobrze się wysypiać. Szereg praktycznych porad można znaleźć na stronach Ligi Małżeństwo Małżeństwu.
Najkorzystniejszym czasem dla poczęcia dziecka jest okres występowania śluzu przenikalnego.

18 dni wyższej temperatury oznacza, że prawdopodobieństwo ciąży jest duże. Należy wtedy unikać leków, alkoholu, papierosów, naświetlania promieniami Rentgena oraz przebywania w dużych skupiskach ludzi w zamkniętych pomieszczeniach (np. w kinie) aby uniknąć zakażenia wirusowego. Datę porodu obliczamy odejmując 7 dni od dnia szczytu i dodając 9 miesięcy.

Nie odkładajmy poczęcia dziecka na starość

Planując rodzinę należy uwzględnić fakt, że ryzyko urodzenia dziecka z wadą genetyczną zależy od wieku matki. Zależność ryzyka urodzenia dziecka z zespołem Downa, a wiekiem matki przedstawia poniższy wykres. Inne wady chromosomalne pozostają w podobnej relacji, choć występują rzadziej.
ryzyko zespolu Downa
Ryzyko uszkodzenia okołoporodowego dziecka również zależy od wieku matki - w tym przypadku istotny jest wiek urodzenia pierwszego dziecka, gdyż pierwszy poród jest najtrudniejszy. Wiek powyżej 28 lat (określany w języku medycznym jako ,,stara pierwiastka") jest w położnictwie zaliczany do czynników ryzyka okołoporodowego. Za optymalny wiek urodzenia pierwszego dziecka uważa się 22-24 rok życia matki.
Czasem trudno jest zdecydować się na dziecko, jeżeli małżonkowie przeżywają kłopoty finansowe lub przeszkodą w podjęciu decyzji jest np. teściowa. Należy jednak pamiętać, że zdrowie dziecka jest znacznie ważniejsze niż problemy materialne. Tak więc aby poród był łatwiejszy dla matki i bezpieczniejszy dla dziecka oraz aby zminimalizować ryzyko wystąpienia wady genetycznej nie powinniśmy z błachych powodów odkładać decyzji o poczęciu dziecka na późniejsze lata.
Innym czynnikiem, który zwiększa ryzyko wady genetycznej jest pokrewieństwo rodziców. W Polsce na szczęście małżeństwa spokrewnione są rzadkością.

MW 2001 - 2003 embrion.plstrona glownapoczatekpoprzednia stronanastepna strona