embrion.plstrona glownapoczatekpoprzednia stronanastepna strona

Postępowanie w przypadku nietypowego wykresu temperatury

Jeżeli nie są spełnione warunki zasadniczej reguły

Jeżeli przez trzy dni temperatura jest wyższa niż poziom linii podstawowej, ale trzeciego dnia nie osiągnęła wymaganej wysokości tzn. nie jest wyższa o 0,2°C niż linia podstawowa, to nie możemy jeszcze stwierdzić początki okresu niepłodnego. Należy zaczekać na kolejny pomiar.
Jeżeli czwartego dnia temperatura będzie wyższa niż linia podstawowa (niezależnie od tego, o ile wyższa) to wieczorem tego dnia rozpoczyna się okres niepłodny.
Oczywiście - jeżeli czwartego dnia temperatura opadnie na poziom linii podstawowej lub poniżej, to nie możemy stwierdzić początku okresu niepłodnego; musimy prowadzić dalszą obserwację cyklu, a interpretację zacząć od nowa.
wykres nietypowy 13/1
W tym cyklu szczyt objawu śluzu wypada 14-go dnia. Linię podstawową możemy wykreślić na poziomie 36,7°C. Temperatury w dniach 16-19 są wyższe niż linia podstawowa, ale nie możemy uznać za początek okresu niepłodnego wieczoru 18-go dnia, gdyż temperatura w tym dniu jest wyższa tylko o 0,1°C od linii podstawowej. Temperatura w dniu 19-tym jest wyższa od linii podstawowej i wieczorem tego dnia zaczyna się okres niepłodny.

W obecności śluzu typu przenikalnego nie możemy zaliczyć tego dnia do trzech dni z wyższą temperaturą wymaganych do stwierdzenia okresu niepłodnego. Pomiarów tych nie zaliczamy ani ani do wyższych, ani do niższych.
Przedwczesny wzrost temperatury oznaczamy pionową strzałką.
wykres nietypowy 13/4
W tym cyklu linię podstawową możemy wykreślić na poziomie 36,55°C. Temperaturę wyższą od linii podstawowej odnotowano już 15-16 dnia, ale wobec zaobserwowania w tych dniach śluzu typu przenikalnego musimy je pominąć. Dopiero od wieczora 19-go dnia rozpoczyna się okres niepłodny.

Jeżeli jeden pomiar temperatury nie pasuje do pozostałych

Jeżeli po jednym lub dwóch dniach temperatury wyższej, temperatura opadnie na linię podstawową lub poniżej, to również musimy zaczekać na pomiar czwartego dnia.
Jeżeli wśród tych czterech pomiarów tylko jeden znajduje się na poziomie linii podstawowej lub poniżej, a czwartego dnia temperatura jest wyższa niż poziom linii podstawowej, to wieczorem czwartego dnia zaczyna się okres niepłodny.
Natomiast jeżeli przez dwa dni temperatura opadła na linię podstawową lub poniżej, to musimy prowadzić dalszą obserwację cyklu i interpretację zacząć od nowa.
wykres nietypowy 13/3
W tym cyklu 17-go dnia temperatura spadła poniżej linii podstawowej. Ponieważ 18-go dnia temperatura jest wyższa niż poziom linii podstawowej, możemy uznać, że wieczorem tego dnia zaczyna się okres niepłodny.


Możemy nie brać pod uwagę jednego zaburzonego pomiaru, jeżeli zanotowany został czynnik, który mógł spowodować to zaburzenie.
wykres nietypowy 13/2
W tym cyklu pomiar 15-go dnia został zaburzony. Notatka zaznaczająca póżną godzinę wstawania wyjaśnia to, więc tego pomiaru możemy nie brać pod uwagę.


Cykle zaburzone mimo prawidłowo prowadzonych obserwacji i poprawnie wykonanych pomiarów temperatury

Przesunięcie terminu jajeczkowania

Powodem najczęściej jest stres, przemęczenie, niewyspanie, nieregularny tryb życia. Przy prawidłowo prowadzonych obserwacjach przesunięcie terminu jajeczkowania nie może być przyczyną nieoczekiwanej ciąży. Wtedy można zaobserwować śluz (nawet śluz typu przenikalnego), po którym nie dochodzi do wzrostu temperatury. Należy zaczekać na taką fazę śluzu, po której pojawi się wzrost temperatury. Natomiast często powtarzające się zaburzenia tego typu mogą wiązać się z niepłodnością.
wykres nietypowy 13/5
W tym cyklu nie obserwujemy wyraźnego wzrostu temperatury i nie możemy rozpoznać początku okresu niepłodnego. Nie możemy też przwidzieć, kiedy nastąpi owulacja.

Krwawienie śródcykliczne

Miesiączką nazywamy krwawienie, które następuje po fazie ciałka żółtego, a więc po wzroście temperatury ponad linię podstawową. Krwawienie nie poprzedzone wzrostem temperatury nazywamy krwawieniem śródcyklicznym. Osoba, która nie zna metod objawowo-termicznych nie jest w stanie odróżnić krwawienia śródcyklicznego od miesiączki. Tymczasem krwawiwnie może przysłonić pojawienie się śluzu, a więc pojawienie się fazy płodnej. Musimy więc założyć, że każdy dzień śródkrwawienia jest czasem najlepszej płodności i ostatni dzień krwawienia określamy jako dzień szczytu.
krwawienie srodcykliczne (27)
W pokazanym na wykresie przypadku rzeczywiście bezpośrednio po krwawieniu nastąpił wzrost temperatury, co oznacza, że owulacja nastąpiła mniej, więcej pod koniec krwawienia, a ono samo prawdopodobnie zamaskowało objaw śluzu.

MW 1999-2003 embrion.plstrona glownapoczatekpoprzednia stronanastepna strona