embrion.plstrona glownapoczatekpoprzednia stronanastepna strona

Oznaczanie dni niepłodnych na początku cyklu
osoba początkująca

,,Reguła 6 dni" Rötzera (PI=0,2)

Jeżeli osoba początkująca dysponuje zapiskami odnośnie długości cyklu z conajmniej 12 cykli i żaden z cykli nie był krótszy niż 26 dni może uznać pierwszych 6 dni cyklu za niepłodne o ile nie wystąpily wcześniej żadne objawy płodności (odczucie wilgotności, śluz).

Reguła ,,najkrótszy cykl - 20"

Jeżeli osoba początkująca miała cykle krótsze niż 26 dni może zastosować regułę ,,najkrótszy cykl - 20" o ile nie wystąpily wcześniej żadne objawy płodności (odczucie wilgotności, śluz).

Np. osoba, której najkrótszy cykl wynosił 25 dni może uznać tylko 5 pierwszych dni cyklu za niepłodne.
Osoba, początkująca nie może uznać za niepłodne więcej niż 6 dni na początku cyklu.
 

osoba doświadczona

Reguła Döringa (PI=0,2)

Regułę tę może zastosować osoba, która dysponuje zapiskami temperatury z conajmniej 12 ostatnich cykli.

PODSTAWY FIZJOLOGICZNE

Ani pomiar temperatury, ani obserwacja śluzu nie pozwalają na jednoznaczne określenie terminu owulacji. Wiemy jednak, że
najkorzystniejszym momentem do zapłodnieniajest dzień szczytu śluzu i dzień poprzedzający go. Są to ostatnie dni niskiej temperatury. Zdrowa kobieta może wtedy zajść w ciążę z prawdopodobieństwem ok. 40%.

Komórka jajowa żyje w organiźmie kobiety 1 dobę, plemniki mogą przeżyć ok. 4-5 dni w obecności śluzu
- dlatego poczęcie jest możliwe jeżeli współżycie miało miejsce na ok. 5 dni przed wzrostem temperatury i pierwszego, a najdalej (wyjątkowo) drugiego dnia z podwyższoną temperaturą. Wobec tego - jeżeli kobieta prowadziła pomiar temperatury przez dostatecznie długi okres czasu (najmniej rok) i zaobserwowała, że wzrost temperatury (po szczycie) nigdy nie nastąpił wcześniej niż np. 15-go dnia cyklu, to możemy przyjąć, że prawdopodobieństwo, że w kolejnym cyklu temperatura podniesie się wcześniej (tzn. również, że owulacja wystąpi wcześniej) jest niewielkie i na tej podstawie obliczyć ilość dni niepłodnych na początku cyklu.
 

Dla osoby, której najwcześniejsza wyśsza temperatura (po dniu szczytu) wypadła w 14 dniu lub później:
liczba dni niepłodnych na początku cyklu = ostatnia niższa temperatura - 7

Dla osoby, której najwcześniejsza wyższa temperatura (po dniu szczytu) wypadła w 13 dniu lub wcześniej:

liczba dni niepłodnych na początku cyklu = ostatnia niższa temperatura - 6

Oczywiście regułę Döringa możemy zastosować jeżeli nie wystąapily wcześniej żadne objawy płodności.

Aby uniknąć pomyłek, również dni niepłodne na początku cyklu zaznaczamy na wykresie temperatury, stosując znaki graficzne. W tym celu na dole każdego bieżącego wykresu zaznaczamy najważniejsze dane z cyklu wybranego ze wszystkich obserwowanych (co najmniej z 12), w którym okres płodny pojawił się najwcześniej. Zaznaczamy więc na dole wyresu

W metodzie tej zakładamy, że jeżeli istniał cykl, w którym okres płodny zaczął się np. siódmego dnia, to w każdym bieżącym cyklu również może pojawić się również tak wcześnie.

W metodzie Döringa stwierdzamy tylko, że prawdopodobieństwo poczęcia dziecka w dniach niepłodnych na początku cyklu jest niewielkie, ale nie twierdzimy, że jest to metoda w 100% pewna. W praktyce PI=0,2 jest zupełnie zadowalający, niższy od niemal wszystkich metod antykoncepcyjnych, a porównywalne jedynie z PI pigułki progesteronowej - jak wiadomo najbardziej szkodliwą dla zdrowia.

Wnikliwa obserwacja objawów płodności (PI=1,0)

Osoba, która potrafi dobrze określić najwcześniejszy objaw płodności jakim jest opisany wcześniej objaw wilgotności (odczucie wilgotności, ciepła, miękkości poprzedzające śluz) - może przyjąć dni niepłodne aż do ostatniego dnia, w którym objaw ten nie występuje.
Należy zwrócić uwagę na PI tej metody - pięciokrotnie wyższy od reguły Döringa. Osoba, która nie potrafi u siebie dostrzec tego objawu, a przyjmuje za niepłodne dni na początku cyklu aż do spostrzeżenia śluzu, musi pamiętać, że PI w tym wypadku wynosi aż 8.8 !

Przykłady

wykres 15 na poczatku cyklu
 1. Reguła Döringa: D = 12-6 = 6   PI=0,2
 2. Reguła ,,najkrótszy cykl - 20": 24-20 = 4
 3. Wnikliwa obserwacja objawów: w=7   PI=1,0
W powyższym, bardzo typowym przykładzie, widzimy, że reguły przeznaczone dla osób doświadczonych (Döringa oraz ,,wnikliwej obserwacji") dają więcej dni niepłodnych na początku cyklu, niż reguły dla początkujących. Każda para małżeńska powinna wybrać odpowiednią metodę uwzględniając jej PI.


wykres 14, poczatek cyklu
 1. Reguła Döringa: D = 12-6 = 6   PI=0,2
 2. Reguła ,,najkrótszy cykl - 20": 24-20 = 4
 3. Wnikliwa obserwacja objawów: w=6   PI=1,0

wykres 16, poczatek cyklu

 1. Reguła Döringa: D = 11-6 = 5   PI=0,2
 2. Reguła ,,najkrótszy cykl - 20": 24-20 = 4
 3. Wnikliwa obserwacja objawów: w=5   PI=1,0


wykres 17, poczatek cyklu
 1. Reguła Döringa: D = -
 2. Reguła ,,najkrótszy cykl - 20": 26-20 = 6
 3. Wnikliwa obserwacja objawów: w = -
W tym cyklu zwróćmy uwagę na miesiączkę, która trwała aż 9 dni. Należy polecić przyjmowanie magnezu oraz wizytę u lekarza.


wykres 23, poczatek cyklu
 1. Reguła Döringa: D = 13-7 = 6   PI=0,2
 2. Reguła ,,najkrótszy cykl - 20": 24-20 = 4
 3. Wnikliwa obserwacja objawów: w=6   PI=1,0
W tym cyklu zaznaczone jest współżycie w siódmym dniu cyklu mimo D=6 i objawów wilgotności w tym dniu.
W rezultacie 24.04.1982 urodził się chłopczyk o wadze 3000 g  i wzroście 49 cm.


wykres 24, poczatek cyklu
 1. Reguła Döringa: D = 13-7 = 6   PI=0,2
 2. Reguła ,,najkrótszy cykl - 20": 25-20 = 5
 3. Wnikliwa obserwacja objawów: w=8   PI=1,0

MW 1999-2003 embrion.plstrona glownapoczatekpoprzednia stronanastepna strona